Page 7 - LEADER_Saare_maakond
P. 7

Projekti kestus: 2010–2012

Projekti maksumus: 409 548

LEADER-toetus:  200 000

Meetme kood:   123 – Põllumajandustoodetele ja
         metsasaadustele lisandväärtuse
         andmine

Toetuse saaja:  Kadastiku Õunaaed OÜ

Projekti taust: Õunakasvatus sobib saarelise kliimaga. Siin on   Saaremaa Ettevõtjate Liit tunnustas ettevõtet tiitliga SAARE
palju väikeseid õunaaedu, kuid puudub võimalus sügisel õunu     NOKKIJA 2011 – see on tunnustus uudse lahenduse või ette-
turustada ja töödelda. Talvel ei leia kaupluseriiulilt kohalikku  võtmise eest. Kadastiku Õunaaia peremees Riho Kadastik valiti
õuna ega ka õunamahla.                       Saare maakonna 2014 aasta põllumeheks.

Õunakasvatajatel puudus motivatsioon ja huvi oma õunaaedu      Esilekerkinud probleemid/saadud õppetunnid:
uuendada ja uusi rajada.                      Kvaliteetse õunamahla saamiseks peab tooraine olema kvaliteetne –
                                  Meie õunaaiad tuleb korrastada vastavalt tänapäeva nõudmistele.
Kadastiku õunaaed on maakonna suurim – siin kasvab 10-hektarilisel
maa-alal 14 000 õunapuud.                      Projekti tulemusel valmis kaasaegne mahlatehas. Õunaaia
                                  omanikele on loodud võimalus õunte turustamiseks ja õunamahla
Peamised tegevused: LEADER-programm toetas kaasaegse        pressimiseks.
õunamahlatehase ja õunte säilituslao rajamist ja sinna vajalike
töötlemisseadmete hankimist. 300 ruutmeetri suurune tootmis-
pind remonditi, sinna soetati jahutid, mahlapress, villimisseade
ja pastörisaator. Tööstuse tootmisvõimsus, kuni tonn päevas,
oli kavandatud Saaremaa õunatoodangut arvestades. Õunte
säilitamiseks on ruumis tagatud kindel temperatuur ja õhuniiskus.

         Kadastiku Õunaaed OÜ               “Kui oled proovinud saaremaist
         Suurna küla, Salme vald              õuna, on meie mahla maitse sulle
         info@ounaaed.ee                  juba natuke tuttav – selles on tunda
                                  päikeseküllase Sõrve suve. Et aastad
                                  pole vennad, kannab iga saak oma
                                  ainulaadset varjundit.
                                  Kindel võid olla aga selles, et meie
                                  mahl on pressitud otse sügisestest
                                  õuntest ja on 100% naturaalne.”

                                   Riho Kadastik, mahlatehase omanik
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12