Page 3 - LEADER_Saare_maakond
P. 3

LEADER-lähenemist saab iseloomustada seitsme põhielemendi kaudu:

Piirkonnapõhised Strateegiate väljatöötamine    Need seitse põhielementi selgitavad, mida
kohaliku arengu         ja rakendamine   LEADER-lähenemine endast kujutab.
strateegiad                alt-üles LEADERi eduks on vajalik nende kõikide
                          elementide rakendamine.
Koostöö       LEADER-  Integreeritud
         lähenemine    ja mitut     Täna loetakse LEADERit üheks edukamaks
                           Euroopa Komisjoni algatuseks.
                 valdkonda
                 hõimavad       Edu võti peitub kohalike inimeste kaasamises ja võimaluses
                 meetmed       kujundada ise oma piirkonna tulevikku. Tänu sellele on
                           võimalik maaelu probleemidele leida uuenduslikke lahendusi
Uuendused           Avaliku ja       ning tõsta piirkondade konkurentsivõimet.
Võrgustikutöö     erasektori kohalik       LEADER-lähenemine näitab pigem seda, kuidas toimida,
         partnerlus: kohalikud        kui seda, mida oleks vaja teha.

            tegevusrühmad
   1   2   3   4   5   6   7   8