Page 2 - LEADER_Saare_maakond
P. 2

Eesti maaelu arengukava 2007-2013 raames rakendatati Leader-meedet,

mille eesmärgiks on kohaliku algatuse edendamine, aidates läbi maapiirkonna sisemiste arenguvõimaluste
parema kasutamise kaasa põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõime, keskkonna ja paikkonna ning
maapiirkonna elukvaliteedi parandamisele ja majandustegevuse mitmekesistamisele.

Eesti maaelu arengukava 2007-2013 (MAK) eelarvest 10% (86 miljonit eurot) jagati Leader-meetme kaudu.

                                                   Eestis tegutseb
                                            26 Leader tegevusgruppi,
                                      mille liikmete arv on üle 1,5 tuhande.

LEADER on üle-Euroopaline toetusprogramm,

mille abil edendatakse elu maapiirkonnas kohalike inimeste algatuse ning
koostöö kaudu.

LEADER toetusprogramm sai alguse juba 1991. aastal ning on läbinud neli perioodi -
LEADER I (1991–1994), LEADER II (1994–1999), LEADER+ (2000–2006),
LEADER-meede (2007–2013).

LEADER strateegiate koostamiseks ja elluviimiseks      Kas teadsid? Mõiste LEADER tähendab seoseid erinevate
on moodustatud partnerlusel põhinevad kohalikud              maamajanduse arengu tegevuste vahel ja
tegevusgrupid. Partnerlus tähendab koostööd                see on tuletatud prantsuskeelsest terminist
kohalikul tasandil avaliku, era- ja kolmanda sektori vahel.        Liaison Entre Action de Developpement
                                      de l'Economie Rurale.
Euroopa Liidus tegutses perioodil 2007–2013 kokku
2 308 kohalikku Leader tegevusgruppi
   1   2   3   4   5   6   7