Page 17 - LEADER_Saare_maakond
P. 17

Projekti kestus: 2014

Projekti maksumus: 11 707

LEADER-toetus: 9 960

Meetme kood:  322 - külade uuendamine ja arendamine

Toetuse saaja: MTÜ EELK Muhu Katariina Kogudus

Projekti taust: Saare maakonna 345st ehitismälestisest 3/4     Projekti käivitamine ei tekitanud suuremaid probleeme. Kui Muhus
asuvad Muhus. Vanim nendest on 13. sajandil ehitatud Muhu     midagi koos ette võetakse, siis tehakse see ka ära.
Katariina kirik. Muhu kiriku omaaegne majandusüksus oli Muhu
kirikumõis, mille 1832. aastal ehitatud puidust peahoone ehk    Tulemus: Antud projekt oli küll väike, kuid väga oluline samm
pastoraat on edukalt jõudnud juba 21. sajandisse. Praegu on see  vana pastoraadihoone uuele elule äratamisel. Lammutustalgud,
aga kasutuseta ja kohati avariilises seisukorras.         kohalike ehitajate panus, õpitoad nii kogukonna kui ka külalis-
                                  meistrite juhendamisel ja restaureerimishuviliste osavõtul õpetasid
Muhus on 52 küla, nendest 14 on miljööväärtuslikud. Pärand-    kõiki osalejaid mõistma ja hindama ehituspärandi olemust ja
kultuuriobjektidena on arvel üle 600 objekti. Kogu see pärandvara selle vajadust.
vajab teadvustamist, pidevat hoolt, vajadusel ka uuendamist ja
kaasajastamist. See vajab omakorda oskusi, teadmisi ja kogemusi.

Peamised tegevused: LEADER-programm toetas kogukonna
ideed rajada kasutuseta pastoraadihoonesse Muhu pärandikool.
Üheks esimeseks tegevuseks on tööle rakendada säästva
renoveerimise ehitusteabekeskus. Põhitegevus on erinevate
õpitubade abil õppida tundma ja kasutama ajaloolisi ehitus-
materjale ja töövõtteid.

        MTÜ EELK Muhu Katariina Kogudus          “Me teame, et iga hoone
        Liiva küla, Muhu vald               säilimiseks peab tema sees
        www.eelk.ee/muhu                  ja ümber olema elu.”

                                         Inna Ligi, projektijuht
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22