Page 16 - LEADER_Saare_maakond
P. 16

Projekti kestus: 2011

Projekti maksumus: 11 676

LEADER-toetus:  10 508

Meetme kood:   323 - kultuuripärandi säilitamine

Toetuse saaja:  Lümanda Muuseum MTÜ

Projekti taust: Lümanda valla Mõisaküla piirkond on ajalooliselt  Selle tehnoloogia abil valmib väga kvaliteetne ja tööstuslikust
tuntud lubjakivi kaevandamise ja lubjapõletuse alana, kus talude  tootmisviisist erinev ehitus- ja viimistlusmaterjal, mida kasutatakse
väikestes maa-ahjudes lupja põletati. 1994. aastal alustas siin  peamiselt vanade hoonete restaureerimisel.
tegevust ettevõtja, kes otsustas hakata esivanemate moel lupja
tootma. Selleks taastati talumaadel endisaegsete lubjapõletajate  Peamised tegevused: LEADER-programmi abil valmis film
oskusi ja teadmisi kaasates vana lubjaahju varemed. Nüüdseks on  traditsioonilisest lubjapõletamisest. Seda on jagatud muuseumidele,
AS Limex Eestis ainus lubjatootmisel traditsiooniliste maa-ahjude koolidele, ehitusettevõtetele, arhitektidele ja teistelegi huvi-
kasutaja. Kõik tööetapid tehakse siin nii nagu vanasti – pae    gruppidele. Samuti kasutatakse filmi esitlusmaterjalina ettevõtte
murdmine, ahjude täitmine, puudega kütmine, lubja käsitsi     rajatud Lubjakojas ja see on õppevahendiks asjahuvilistele
kustutamine ja lubjaaukudes laagerdumine.             noortele lubjapõletajatele.

                                  Esilekerkinud probleemid/saadud õppetunnid:
                                  Projekti peamine probleem oli nagu sageli filmide puhul – mida
                                  salvestatud materjalist sisse panna ja mida välja jätta, sest kõik
                                  tundus ühtmoodi oluline. Keeruline oli mahutada kolmenädalane
                                  lubjatootmise tsükkel professionaalse operaatori abiga võimalikult
                                  efektiivselt filmiaega.

         AS Limex                     “Lupja toota on kui rahvuskivi
         Lümanda vald 93301                tuleriidal põletada ja siis külma
         limex@limex.com +372 5156165           veega karastada, selle tulemusel
                                  valmib meile aga oma looga,
                                  kasulik ja looduslik ehitusmaterjal.”

                                          Priit Penu, lubjatootja
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21