Esileht
LEADER LEADER Saaremaa ehtne toode LEADER

Septembris 2017 saab esitada taotlusi meetmesse 1 "Ettevõtete konkurentsivõime suurendamine ja ühistegevus"

3. august 2017

MTÜ Saarte Koostöökogu (SKK) võtab perioodil 18 – 26.09.2017 vastu LEADER projektitoetuse taotlusi 2017. aasta teise taotlusvooru. Taotlusi võetakse vastu meetmesse 1 "Ettevõtete konkurentsivõime suurendamine ja ühistegevus". Meetme üldiseks eesmärgiks on maaettevõtluse arenguks ning konkurentsivõime tõstmiseks sobilike tingimuste loomine Saare maakonnas.

Meetme eesmärgid viiakse ellu järgmiste tegevuste kaudu:

- investeeringud tootmisprotsessi ja taristusse;

- investeeringud ettevõtte tegevuste mitmekesistamiseks;

- terviklik tootearendus sh uuringud, koostöö teadusasutustega uute toodete loomiseks;

- ühistegevuse toetamine eesmärgiga tagada kohalike toodete ja teenuste juurdepääs laiemateleturgudele sh lühikese toidutarneahela arendamiseks vajalikud tegevused ja investeeringud;

- mittemateriaalsed investeeringud;

- kutsealane õpe ja oskuste omandamine.

Taotlusvooru maht on 586 000 eurot. Taotleja võib olla Saare maakonnas tegutsev ettevõtja, MTÜ või SA. Toetuse piirmäärad on projektide puhul alates 2000 eurost kuni 200 000 euroni. Maksimaalselt võib taotleda toetust kuni 60% projekti kogusummast.

Taotluste esitamine SKK-le toimub ainult läbi e-pria portaali. Projektitaotluste hindamine ja paremusjärjestuse ettepaneku koostamine PRIA-le toimub eeldatavalt novembrikuus 2017.

Projektitoetuse taotlemise tingimused leiate SKK tegevuspiirkonna arengustrateegiast ning strateegia rakenduskava meetmelehest (Meede 1), mis on kättesaadav aadressil: http://skk.ee/leader/programm-ja-dokumendid/ . Vajalikud taotlusdokumendid on leitavad aadressilt: https://skk.ee/leader/taotlemine-ja-taotluste-menetlemine/

Taotlemisel on soovitav lasta oma idee üle vaadata SKK nõustajatel või tulla SKK kontorisse (Elektrumi maja III korrus, Tallinna 58, Kuressaare) nõustamisele. Palume kindlasti eelnevalt nõustamise aeg kokku leppida kas e-kirja teel, saates e-kiri aadressile: info@skk.ee või telefonil: 56 210 102.

Toeta SKK tegevust

Võimalik on toetada nii rahaliselt, aineliselt kui ka sõnaliselt. Pakkume rakendust inimestele, kes soovivad vabatahtlikult ühise hüvangu nimel pingutada. Loe edasi...

Saarte Koostöökogu MTÜ
Tallinna tn. 58, 93818 Kuressaare, Saaremaa
Telefon: 5621 0102
E-post: info@skk.ee / Saada kiri