Esileht
LEADER LEADER Saaremaa ehtne toode LEADER

Saarte Koostöökogu juhatuse valimised toimuvad 21.mai 2018 üldkoosolekul

3. mai 2018

Kõik, kes on osalenud viimastel seminaridel ja üldkoosolekutel, on kursis, et kätte on saabumas aeg MTÜ Saarte Koostöökogule (SKK) uue juhatuse valimiseks. Praeguse juhatuse volitused kehtivad veel kuni 30. juuni 2018, aga üldkoosolek uue juhatuse valimiseks toimub 21. mail 2018.

Praegu on õige aeg tutvuda muutunud juhatuse valimise korraga, rääkida läbi oma ühingutes ja ettevõtetes ning mõelda kandidaatide üle, keda juhatuse liikmete kohale esitada ning nendega läbi rääkida. Loodame, et võimalus kandideerimisest ja seeläbi piirkonna maaelu arengutes kaasarääkimisest jõuab kõikide huvilisteni.

Juhatuse valimise korraga saab tutvuda siin: https://skk.ee/fileadmin/media/dokumendid/Juhatuse_materjalid/SKK_juhatuse_valimise_kord_19mar18.pdf

Vastavalt LEADER määrusele tuleb SKK otsustusorganite moodustamisel lähtuda põhimõttest, et ühegi huvirühma (1 huvirühm = kõik ühesuguse EMTAK koodiga ühingud või ettevõtted) hääleõigus otsuste vastuvõtmisel ei ole üle 49%. SKK liikmeskonna koos EMTAK koodidega leiate aadressilt: https://skk.ee/organisatsioon/liikmete-nimekiri/

Täpne SKK liikmeskonna nimekiri ja huvirühmade jaotus saadetakse SKK liikmetele hiljemalt 14. mail 2018. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 20.mai 2018 kell 12.00 (elektrooniliselt).

Võimalikud vastutusvaldkonnad, millesse eeldatakse tulevaste SKK juhatuse liikmete panustamist, on:

  • Piirkonnamärgise „Saaremaa Ehtne toode” edendamine.
  • Rahvusvahelised suhted ja koostöö.
  • Ettevalmistus järgmiseks perioodiks, sh uue arengustrateegia koostamine.
  • Noorteprojektid ja noorsootöö.
  • Saarte Koostöökogu liikmeskonna arendamine, liikmete nõukoja korraldus.
  • Organisatsiooni juhtimise ja koostöö korraldamine, ühingu esindamine.
  • Elukeskkonna arengu teemad.
  • Ettevõtluskeskkonna arengu teemad.

Küsimuste korral palun võtke ühendust: Terje Aus, SKK tegevjuht, telefon: 513 8767, e-mail: terje.aus@skk.ee