Esileht
LEADER LEADER Saaremaa ehtne toode LEADER

LEADER programmi kohviõhtu-infopäev 10.01.2018 kell 16.00 Elektrumi maja, Kuressaare

18. detsember 2017

Kolmapäeval, 10.01.2018 algusega kell 16.00 toimub Elektrumi-maja III korrusel (Tallinna tn 58, Kuressaare) LEADER programmi kohviõhtu-infopäev.

Kohviõhtu-infopäev korraldamise põhjus tuleneb asjaoludest, et 2017. a lõpus muutus LEADER määrus (https://www.riigiteataja.ee/akt/127102015011?leiaKehtiv), mille tõttu muutusid ka meetmelehed (leitavad aadressilt: https://skk.ee/leader/programm-ja-dokumendid/). Teisalt algab juba 30.01.2018 ja kestab kuni 07.02.2018 kella 16.00 meetme 2. "ELUJÕULISTE KOGUKONDADE ARENDAMINE JA ELUKESKKONNA PARENDAMINE" ja sügisel ajaperioodil 18.09.2018 - 26.09.2018 meetme 1. "ETTEVÕTETE KONKURENTSIVÕIME SUURENDAMINE JA ÜHISTEGEVUS" taotlusvoorud. Kolmandaks põhjuseks on veel see, et taotlemine hakkab toimuma uues e-PRIA keskkonnas. Infopäeva ettekanne on leitav aadressilt: https://skk.ee/fileadmin/media/dokumendid/trukised/Ettekanne_LEADER_infopaev_10jan18.pdf 

Täiendav info: Ivar Ansper, SKK nõustaja, telefon: 5046557, ivar.ansper@skk.ee 

Toeta SKK tegevust

Võimalik on toetada nii rahaliselt, aineliselt kui ka sõnaliselt. Pakkume rakendust inimestele, kes soovivad vabatahtlikult ühise hüvangu nimel pingutada. Loe edasi...

Saarte Koostöökogu MTÜ
Tallinna tn. 58, 93818 Kuressaare, Saaremaa
Telefon: 5621 0102
E-post: info@skk.ee / Saada kiri