Esileht
LEADER LEADER Saaremaa ehtne toode LEADER

SKK ühisprojekt "Saaremaa Päike"

Otsus vastu võetud 20.03.2017 SKK üldkoosolekul

Ühisprojekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on tõsta Saare maakonna koolinoorte ettevõtlikkust ja ettevõtluse alast teadlikkust ning toetada noorte mitmekülgset arengut läbi mitteformaalse õppe. Projekti täiendavaks eesmärgiks on noorte ja ettevõtjate koostöö.

Partnerid: SA Saaremaa Arenduskeskus, MTÜ Saaremaa Ettevõtjate Liit, Swedbank AS

Tegevuskava: 

 • Infopäev koolijuhtidele, majandus- ja ettevõtlusõpetajatele, karjäärispetsialistidele ja huvijuhtidele.
 • Infopäevad õpilastele Saaremaa koolides.
 • Ettevõtluspäev. Koolituspäeva pearõhk on äriideede genereerimisel ja meeskondade moodustamisel. 
 • Saaremaa Päike konkursile äriideede esitamise tähtaeg.
 • Ettevõtete külastus.
 • Ettevõtlusõhtu. Päevateemaks tootearendus ja toote hinna kujunemine.
 • Lõpuseminar algab reklaami ja müügioskuste koolitusega ning lõpeb parimate äriideede autasustamisega.
 • Müügiüritustel osalemine.

Projekti tulemusena:

 • Esitatakse noorte poolt vähemalt 10 toote või teenuse loomise ideed.
 • Vähemalt 5 toodet/teeust suudavad õpilased toota sedavõrd, et neid saaks ka praktiliselt müüa.
 • Üritustel kokku on osalenud ligi 500 Saare maakonna koolide õpilast.
 • Noored on arendanud loovust, on saanud ettevõtlikumaks, julgemaks ja oskavad argumenteerida ning leida probleemidele erinevaid lahendusi.
 • Tõusnud on koolinoorte teadmised piirkonna majandusest ja ettevõtlusest.
 • Noored teavad piirkonna põllumajandusettevõtteid ja nende toodangut, samuti tuntakse protsesse, mida on vaja teha, et toodang sünniks.

Ühisprojekti "Saaremaa Päike" käekäigu ja tegevustega saab tutvuda lähemalt aadressil: https://www.facebook.com/Saaremaa-P%C3%A4ike-107764569292217/ 

SKK ühisprojekt "Saaremaa ja väikelaevaehituse maineturundus Euroopa elustiili ja väikelaevaehituse ajakirjades"

Otsus vastu võetud SKK 01.11.2016 üldkoosolekul.

Ühisprojekti eesmärk: Eesmärgiks on kasutades laevaehitajate kontaktvõrgustikku luua Saaremaast kuvand, kui rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud laevaehituse piirkonnast ning eksklusiivsest, merelisest ja loodusväärtuslikust kvaliteet-turismi sihtkohast.

Partnerid: Eesti Väikelaevaehituse Liidu (EVL) ja MTÜ Visit Saaremaa

Tegevussuunad: 

 • Tõsta Saaremaa kui väikelaevade tootmise asukoha mainet, sest väikelaevade turunduses on tootjariigi maine äärmiselt oluline argument. Maineturunduse tulemusena hakkavad piirkonda külastama väikelaevade huvilised ja -ostjaid, kes kasutaksid hiljem ka Saaremaa sadamaid kodusadamatena.Eesmärgi saavutamiseks korraldame pressireisid Euroopa elustiiliajakirjade ajakirjanikele, näiteks: Yacht, SeglerZeitung, Yachtworld, Motorboat, YachtingWorld, WoodenBoat, SuperSail või muudele sarnastele väljaannetele. Meediaväljaannetesse saame Saaremaa turismi- ja elukeskkonda, laevaehitust ja mereturismi kajastavaid artikleid koos fotode ning võimalusel ka liikuva meediaga;
 • Meediakajastuste (artiklid, liikuv meedia ja pildid) hilisem korduvkasutamine asukohaturunduse referentsidena. Meediamaterjalid on koondatud Väikelaevaehituse Liidu, Visit Saaremaa ja SKK kodulehtedele;
 • Mere- ja väikelaevaehituse piirkonda tutvustav mitmekeelne trükis (+online versioon).

Projekti käigus ellu viidud tegevused:

Esimene pressireis projekti raames toimus 19-22. detsembrini, mil Eestit ja Saaremaad külastas Vene MOTORBOAT & YACHTING ajakirjanik Anton Cherkassov-Nisman. Tema sulest ilmus esimene teemakohane artikkel märtsi/aprilli 2017 ajakirjas. Ülevaadet Eesti väikelaevaehituse tegijatest ning Eesti ja Saaremaa jaoks olulisest sadamatest Antoni pilgu läbi saate lugeda SIIT.

Inglise keeles tekst koos artikliga on siin: http://smallcraft.ee/en/image-marketing/

Marina World - http://www.marinaworld.co.uk/latestissue0116Tv.asp , lehekülg 35-45;

Sailing Today - artikkel ajakirjaniku Samuel Jeffersoni Saare 46 testisõidust http://www.sailingtoday.co.uk/boats/big-boat-review/saare-46/ ning artikkel Kuressaare sadamast http://www.sailingtoday.co.uk/cruising/gulls-eye/kuressaare-marina/

Augustiks 2017 on Saaremaad külastanud 5 ajakirjanikku - Vene väikelaevaehituse ajakirjanik Anton Cherkassov-Nisman, inglise ajakirjanikud: Martin Conway, Carol Fulford, Samuel Jefferson, Jake Kavanagh. Ilmunud on 5 artiklit, septembrikuu väljaannetes ilmuvad veel kaks artiklit Martin Conway ja Jake Kavanagh sulest. Saare 46 testsõidu artikkel Samuel Jeffersoni sulest tõi ettevõttele ühe tõsise jahiostu huvilise Hollandist - see on otsene ja mõõdetav tulemus ühisprojektist. Artiklid on leitavad: http://smallcraft.ee/en/image-marketing/

Projekti raames on välja antud trükis: https://visitsaaremaa.ee/wp-content/uploads/2018/07/meretr%C3%BCkis_EST.pdf 

SKK ühisprojekt "Piirkonna tootemärgi Saaremaa Ehtne toode turundus- ja turustustegevused"

Otsus vastu võetud SKK 28.10.2015 üldkoosolekul

Ühisprojekti eesmärk: Piirkonna tootemärgise "Saaremaa Ehtne Toode" turundamine eesmärgiga tõsta märgi tuntust, kasutusaktiivsust ning soodustada ettevõtjate omavahelist võrgustikulist koostööd leidmaks toodetele uusi turge.

Partnerid: MTÜ Visit Saaremaa

Tegevussuunad: 

 • märgikandjate esindajatega infopäevade/koolituste läbiviimine;
 • brändi tuntuse edendamine;
 • brändi kasutuse müügitoetusmeetmed.

Projekti eeldatav tulem:

 • piirkonnamärgisel "Saaremaa Ehtne Toode" on suur kohaturunduslik mõju  ning ta on laialdaselt tuntud tarbijate seas;
 • märgikandjate võrgustikuga on liitunud paljud uued piirkonna ettevõtjaid - tootemärgis toetab ettevõtjate ühisturunduslikke ettevõtmisi ja uutele turgudele laienemist;
 • piirkonnamärgisega tooted/teenused on paremini kättesaadavad ja tuntud nii maakonna külastajatele kui ka väljaspool. 

Piirkonnamärgise "Saaremaa Ehtne Toode" kohta leiad infot aadressil: http://ehtne.ee/

Projekti tegevused on lõppenud!