Esileht
LEADER LEADER Saaremaa ehtne toode LEADER

SKK ühisprojekt "Piirkonna tootemärgi Saaremaa Ehtne toode turundus- ja turustustegevused"

Otsus vastu võetud SKK 28.10.2015 üldkoosolekul

Ühisprojekti eesmärk: Piirkonna tootemärgise Saaremaa Ehtne toode turundamine eesmärgiga tõsta märgi tuntust, kasutusaktiivsust ning soodustada ettevõtjate omavahelist võrgustikulist koostööd leidmaks toodetele uusi turge.

Partnerid: MTÜ Visit Saaremaa

Tegevussuunad: 

- märgikandjate esindajatega infopäevade/koolituste läbiviimine;

- brändi tuntuse edendamine;

- brändi kasutuse müügitoetusmeetmed.

Projekti eeldatav tulem:

- piirkonnamärgisel Saaremaa Ehtne toode on suur kohaturunduslik mõju  ning ta on laialdaselt tuntud tarbijate seas;

- märgikandjate võrgustikuga on liitunud paljud uued piirkonna ettevõtjaid - tootemärgis toetab ettevõtjate ühisturunduslikke ettevõtmisi ja uutele turgudele laienemist;

- piirkonnamärgisega tooted/teenused on paremini kättesaadavad ja tuntud nii maakonna külastajatele kui ka väljaspool. 

SKK ühisprojekt "Saaremaa ja väikelaevaehituse maineturundus Euroopa elustiili ja väikelaevaehituse ajakirjades"

Otsus vastu võetud SKK 01.11.2016 üldkoosolekul.

Ühisprojekti eesmärk: Eesmärgiks on kasutades laevaehitajate kontaktvõrgustikku luua Saaremaast kuvand, kui rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud laevaehituse piirkonnast ning eksklusiivsest, merelisest ja loodusväärtuslikust kvaliteet-turismi sihtkohast.

Partnerid: Eesti Väikelaevaehituse Liidu (EVL) ja MTÜ Visit Saaremaa

 Tegevussuunad: 

 - Tõsta Saaremaa kui väikelaevade tootmise asukoha mainet, sest väikelaevade turunduses on tootjariigi maine äärmiselt oluline argument. Maineturunduse tulemusena hakkavad piirkonda külastama väikelaevade huvilised ja -ostjaid, kes kasutaksid hiljem ka Saaremaa sadamaid kodusadamatena.Eesmärgi saavutamiseks korraldame pressireisid Euroopa elustiiliajakirjade ajakirjanikele, näiteks: Yacht, SeglerZeitung, Yachtworld, Motorboat, YachtingWorld, WoodenBoat, SuperSail või muudele sarnastele väljaannetele. Meediaväljaannetesse saame Saaremaa turismi- ja elukeskkonda, laevaehitust ja mereturismi kajastavaid artikleid koos fotode ning võimalusel ka liikuva meediaga;

- Meediakajastuste (artiklid, liikuv meedia ja pildid) hilisem korduvkasutamine asukohaturunduse referentsidena. Meediamaterjalid on koondatud Väikelaevaehituse Liidu, Visit Saaremaa ja SKK kodulehtedele;

- Mere- ja väikelaevaehituse piirkonda tutvustav mitmekeelne trükis (+online versioon).

Projekti käigus ellu viidud tegevused:

Esimene pressireis projekti raames toimus 19-22. detsembrini, mil Eestit ja Saaremaad külastas Vene MOTORBOAT & YACHTING ajakirjanik Anton Cherkassov-Nisman. Tema sulest ilmus esimene teemakohane artikkel märtsi/aprilli 2017 ajakirjas. Ülevaadet Eesti väikelaevaehituse tegijatest ning Eesti ja Saaremaa jaoks olulisest sadamatest Antoni pilgu läbi saate lugeda SIIT.

Inglise keeles tekst koos artikliga on siin: smallcraft.ee/en/image-marketing/

Toeta SKK tegevust

Võimalik on toetada nii rahaliselt, aineliselt kui ka sõnaliselt. Pakkume rakendust inimestele, kes soovivad vabatahtlikult ühise hüvangu nimel pingutada. Loe edasi...

Saarte Koostöökogu MTÜ
Tallinna tn. 58, 93818 Kuressaare, Saaremaa
Telefon: 5621 0102
E-post: info@skk.ee / Saada kiri