Esileht
LEADER LEADER Saaremaa ehtne toode LEADER
Aasta Taotleja Projekti nimi Eesmärk Partnerid Tegevussuunad
2017 MTÜ Visit Saaremaa Pulmasaar Saaremaa turundusprojekt Eesmärgiks on vähendada Saare maakonna turismi hooajalisust motiveerides noorpaare oma pulmapidu pidama ajal, mil Saare maakonna turismiettevõtete kõrghooaeg on lõppemas. Lisaks hooaja pikendamisele on projekti laiem eesmärk tõmmata Saare maakonnale tähelepanu kui suurepärasele pulmapidude pidamise paigale. Arensburg OÜ, Saare Hotell OÜ 1. Sotsiaalmeedia kajastused ja reklaamid; 2. veebiturundus; 3. pulmamessid; 4. osalemine ühekordsetel pulmateemalistel üritustel; 5. trükimaterjalid.
2016 MTÜ Visit Saaremaa Piirkonna tootemärgi Saaremaa Ehtne toode ühisturundus Piirkonna tootemärgise Saaremaa Ehtne toode ühisturunduslik tegevus eesmärgiga tõsta märki kandvate Saaremaa toodete ja teenuste tuntust ja läbimüüki ning suurendada piirkonna atraktiivsust turismipiirkonnana. MTÜ Saarte Koostöökogu, Saaremaa Ettevõtjate Liit MTÜ, MTÜ Saaremaa Turundusühing 1. Reklaamikampaania läbiviimine televisioonis; 2. Reklaamikampaania läbiviimine poekettides; 3. Märgikandjate tutvustamine ja toodete müük toidulaatadel ja messidel; 4. Brändi piirkonda ja märgikasutajate tooteid tutvustavate trükiste koostamine ja levitamine Eestis ja lähiriikides, sh märgikandjate kupongiraamat (loovtöö, kujundus, trükk); 5. Nutilahenduste väljatöötamine ja arendamine tutvustamaks märgikandjaid.
2016 SA Saaremaa Turism „Rändaja teekonnad“ trükise, internetiversiooni ja mobiilirakendusena Eesmärgiks on Saare maaakonna külastajate soovide ja vajaduste lahendamine „Saaremaa rändaja teekondade“ koostamise ja trükiste väljaandmise, internetis avaldatava info ning nutirakenduste kaudu. MTÜ Vaba 1. Saaremaa rändaja teekondade koostamine; 2. NaviCup mobiilrakendus; 3. Teekondade trükikaardid; 4. Teekondade trükised; 5. Teekonnad internetis.