Esileht
LEADER LEADER Saaremaa ehtne toode LEADER
Aasta Taotleja Projekti nimi Eesmärk Partnerid Tegevussuunad
2016 MTÜ Visit Saaremaa Piirkonna tootemärgi Saaremaa Ehtne toode ühisturundus Piirkonna tootemärgise Saaremaa Ehtne toode ühisturunduslik tegevus eesmärgiga tõsta märki kandvate Saaremaa toodete ja teenuste tuntust ja läbimüüki ning suurendada piirkonna atraktiivsust turismipiirkonnana. MTÜ Saarte Koostöökogu, Saaremaa Ettevõtjate Liit MTÜ, MTÜ Saaremaa Turundusühing 1. Reklaamikampaania läbiviimine televisioonis; 2. Reklaamikampaania läbiviimine poekettides; 3. Märgikandjate tutvustamine ja toodete müük toidulaatadel ja messidel; 4. Brändi piirkonda ja märgikasutajate tooteid tutvustavate trükiste koostamine ja levitamine Eestis ja lähiriikides, sh märgikandjate kupongiraamat (loovtöö, kujundus, trükk); 5. Nutilahenduste väljatöötamine ja arendamine tutvustamaks märgikandjaid.
2016 SA Saaremaa Turism „Rändaja teekonnad“ trükise, internetiversiooni ja mobiilirakendusena Eesmärgiks on Saare maaakonna külastajate soovide ja vajaduste lahendamine „Saaremaa rändaja teekondade“ koostamise ja trükiste väljaandmise, internetis avaldatava info ning nutirakenduste kaudu. MTÜ Vaba 1. Saaremaa rändaja teekondade koostamine; 2. NaviCup mobiilrakendus; 3. Teekondade trükikaardid; 4. Teekondade trükised; 5. Teekonnad internetis.

Toeta SKK tegevust

Võimalik on toetada nii rahaliselt, aineliselt kui ka sõnaliselt. Pakkume rakendust inimestele, kes soovivad vabatahtlikult ühise hüvangu nimel pingutada. Loe edasi...

Saarte Koostöökogu MTÜ
Tallinna tn. 58, 93818 Kuressaare, Saaremaa
Telefon: 5621 0102
E-post: info@skk.ee / Saada kiri