2019 MAK 2014-2020 toetus meetmes 16.4 "Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus" taotluste rahuldamine ning toetuse määramine. 16. oktoober 2018 nr 13-6/1046. Viitenumber 616418790024.

Antud projekti eesmärgiks on arendada "Saaremaa Ehtne Toode" turustamisvõimalusi läbi erinevate ürituste, teavitus- ja müügiedendustegevuste ning seeläbi suurendada piirkonnamärgise tuntust ja tõsta tarbija teadlikkust kohalikust toidust.