"Planeet ütles mulle..."

Projekt "Planet said to me..." on rahvusvaheline, kogemuste vahetamise ja noorte mitteformaalse õppe edendamise projekt, mille raames viiakse aastatel 2011-2013 Saare Maakonna valdade noortega vanuses 15-18 läbi tegevusi, et tõsta noorte tundlikkust ja teadlikkust keskkonna olukorrast. Eesmärgiks on, et noored märkaks keskkonna probleeme ja kujuneksid keskkonda hoidvateks ning väärtustavateks kodanikeks.

Projekt viiakse läbi rahvusvahelises koostöös, kestab 3 aastat ning igal aastal keskendutakse erinevatele alateemadele:

  • 2011 - vete kaitse ja säästmine;
  • 2012 - ümbertöötlemine ja ressursside säästmine;
  • 2013 - alternatiivsed energiad ja energia säästmine.

Projekt viiakse läbi samasisuliste tegevustena paralleelselt kõikides riikides. Igal aastal kohtuvad partnerid 10-liikmeliste rühmadega (8 noort ja 2 täiskasvanut) ühes riigis suvelaagris ja annavad üksteisele ülevaate aasta jooksul toimunud projekti tegevustest oma riigis. Selle tulemusena saavad projektis osalenud noored laiema ülevaate nimetatud piirkondade keskkonna probleemidest ja -hoiust. Projekti piirkonnasisestesse tegevustesse haaratakse igal aastal Saare maakonnas vähemalt 20 noort.

Jälgi projekti uudiseid ka Facebookís ja vaata valminud e-raamatut.

Partnerid

Suvised kokkusaamised

  • 2011 Luxembourg;
  • 2012 Prantsusmaa;
  • 2013 Saaremaa ja Soome.