Esileht
LEADER LEADER Saaremaa ehtne toode LEADER

"Planeet ütles mulle..."

Projekt "Planet said to me..." on rahvusvaheline, kogemuste vahetamise ja noorte mitteformaalse õppe edendamise projekt, mille raames viiakse aastatel 2011-2013 Saare Maakonna valdade noortega vanuses 15-18 läbi tegevusi, et tõsta noorte tundlikkust ja teadlikkust keskkonna olukorrast. Eesmärgiks on, et noored märkaks keskkonna probleeme ja kujuneksid keskkonda hoidvateks ning väärtustavateks kodanikeks.

Projekt viiakse läbi rahvusvahelises koostöös, kestab 3 aastat ning igal aastal keskendutakse erinevatele alateemadele:

  • 2011 - vete kaitse ja säästmine;
  • 2012 - ümbertöötlemine ja ressursside säästmine;
  • 2013 - alternatiivsed energiad ja energia säästmine.

Projekt viiakse läbi samasisuliste tegevustena paralleelselt kõikides riikides. Igal aastal kohtuvad partnerid 10-liikmeliste rühmadega (8 noort ja 2 täiskasvanut) ühes riigis suvelaagris ja annavad üksteisele ülevaate aasta jooksul toimunud projekti tegevustest oma riigis. Selle tulemusena saavad projektis osalenud noored laiema ülevaate nimetatud piirkondade keskkonna probleemidest ja -hoiust. Projekti piirkonnasisestesse tegevustesse haaratakse igal aastal Saare maakonnas vähemalt 20 noort.

Jälgi projekti uudiseid ka Facebookís ja vaata valminud e-raamatut.

Partnerid

Suvised kokkusaamised

  • 2011 Luxembourg;
  • 2012 Prantsusmaa;
  • 2013 Saaremaa ja Soome.

Toeta SKK tegevust

Võimalik on toetada nii rahaliselt, aineliselt kui ka sõnaliselt. Pakkume rakendust inimestele, kes soovivad vabatahtlikult ühise hüvangu nimel pingutada. Loe edasi...

Saarte Koostöökogu MTÜ
Tallinna tn. 58, 93818 Kuressaare, Saaremaa
Telefon: 5621 0102
E-post: info@skk.ee / Saada kiri