Esileht
LEADER LEADER Saaremaa ehtne toode LEADER

Ettevalmistav koostööprojekt "Meretraditsioonide kaasamine piirkonna turundamiseks"

Otsus vastu võetud SKK 29.04.2016 üldkoosolekul

Partnerid: Karhuseutu LAG (Soome) ja MTÜ Hiidlaste Koostöökogu. 

Eesmärgid:  

  1. piirkonna turundamine ja piiriüleste marsruutide väljatöötamine, et rahvusvaheline seilajaskond oskaks kasutada kohalikku teenust (sadamateenus, toitlustus, majutus, vaatamisväärsused, meened); 
  2. kohalike purjelaevade teenustepakettide koostamine ja laiapõhjalise vabatahtlike meeskonna koolitus purjelaev Ihana kogemuste baasil; 
  3. piirkondlike ajalooliste meretraditsioonide ja kommete ausse tõstmine. 

Tegevused: 

  1. teostatakse uuring merenduse (traditsioonid, turism, noored, puulaevad, regatt, jne) valdkonna vajadustest ja kitsaskohtadest Saare ja Hiiu maakondades. Uuringust saadavaid tulemusi saaks kasutada hilisema 3-aastase koostööprojekti ülesehitamisel ja elluviimisel. Vaata lähemalt: https://www.saartehaal.ee/2017/08/18/koostookogu-plaanib-lati-laevaliini-uuringut/ 
  2. kohtutakse partneritega koostööprojekti ettevalmistamiseks (25.06.'16 Kielis) ja kinnitamiseks (partneri juures). Vaata lähemalt: Meretraditsioonide kaasamine piirkonna turundamiseks.  Ettevalmistav projekt;
  3. teostatakse 1-2 pilootseilamist (töörühma koosolekut) ning kogemuste vahetamine Kielis puulaevade regati korraldamiseks Väinameres. Vaata lähemalt: Saarlased osalesid väikesadamate pilootseilamisel ja GALERII: Saarlased seilavad soomlaste kaljasega . 
  4. Korraldatakse välispartnerite kohtumine lepingu alla kirjutamiseks.

Ettevalmistav koostööprojekt "Bändi teha on tore!"

Otsus vastu võetud SKK 28.10.2015 üldkoosolekul

Partnerid: Mansikka LAG (Soome) ja Aisapari LAG (Soome). 

Eesmärgid:  

  1. Koolilaste muusikalise hariduse edendamine ja populariseerimine koostöös välispartneritega.

Tegevused:

1. Kohtumiste korraldamine ja kohtumistel osalemine riigiülese koostööprojekti ettevalmistamiseks;

2. Ekspertide kaasamine, sh projekti tegevuste ja vajalike vahendite soetamiseks kasutatav ekspertabi, konsulteerimine spetsialistidega jms.

Projekti tegevused:

30. septembril 2017 toimus riigiülese koostööprojekti ettevalmistamiseks Tornimäe rahvamajas BÄNDIKOOLI SÜGISJÄMM 2017. Sügisjämmi kuulutus.

Sügisjämmi eesmärgiks oli tuua kokku erinevate potentsiaalsete partnerite tegevuste elluviijad, kaasata õpilased, kes kavandatava projekti raames hakkavad edaspidi regulaarselt pilliõpet saama ja Bändikoolides osalema ning tutvustada planeeritavat riigiülest koostööprojekti ning selle tegevusi, samuti sellist ühislaagri formaati noortele ning ka projektipartneritele. Ühisseminaril partneritega lepiti kokku täpsemad tegevused, arutleti eelarve üle, sõlmiti eelkokkulepped ning vaadati üle planeeritav koostööprojekti leping.Laagris osales 27 õpilast koos oma juhendajatega ning partnerid Soome kahe Leader tegevusgrupi tegevuspiirkonnast. Toimunud üritusest leiate video ja pildid siit!

Toeta SKK tegevust

Võimalik on toetada nii rahaliselt, aineliselt kui ka sõnaliselt. Pakkume rakendust inimestele, kes soovivad vabatahtlikult ühise hüvangu nimel pingutada. Loe edasi...

Saarte Koostöökogu MTÜ
Tallinna tn. 58, 93818 Kuressaare, Saaremaa
Telefon: 5621 0102
E-post: info@skk.ee / Saada kiri